Cysylltu efo Ni Ffôn: 07443 656271 Ebost: bywbod@gmail.com
   Hawlfraint Ffotograffiaeth © Lara Usherwood Photography 2021 - lara1307@hotmail.co.uk
Penwythnosau Profiad Cefn Gwlad Yn ystod y cwrs 2-ddydd yma byddwch yn cael cyflwyniad ymarferol i: Yr iaith Gymraeg a’i hanes (gyda’r tiwtor iaith, Llinos Griffin) Ffermio Cymreig cynaladwy a sgiliau gwlan (gyda’r ffermwraig, Olwen Ford) Peintio tirlun Cymru (gyda’r artist, Sian Elen)
Lleoliad: Fferm y Llan, Llanfrothen Prisiau:  Profiad un-i-un: £350 2 berson: £450 Teulu a ffrindiau (grwp o 3 – 6 person): £600 Dyddiadau:  Cysylltwch ar gyfer dyddiadau 2023 – cyrsiau undydd neu ddeuddydd ar gael
TOCYNNAU ANRHEG ar gael o Siop Dewi, Penrhyndeudraeth a Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog neu drwy e-bostio: bywbod@gmail.com  Prynwch docyn i ffrind a chefnogi busnesau lleol Profiadau lleol: Maeth Natur (taith natur neu gynnyrch) Heicio a Beicio Eryri / Hike and Bike Snowdonia (teithiau mynydd) Gwefus (sesiynau dysgu Cymraeg) Lauren Quaeck Pilates (sesiwn Pilates) Celf Sian Elen (sesiynau celf) Ffotograffiaeth Lara Usherwood (sesiwn efo ffotograffydd) Bwyd, cynnyrch a siopau lleol: Siop Dewi, Penrhyndeudraeth Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog Pantri Taldraeth, Penrhyndeudraeth Cakes by Cooki, Penrhyndeudraeth Cynnyrch celf yr artist Bev Dunne, Croesor Barbwr Penrhyn, Penrhyndeudraeth Y Griffin, Penrhyndeudraeth
  
Cysylltu efo Ni Ffôn: 07443 656271 Ebost: bywbod@gmail.com
Hawlfraint Ffotograffiaeth © Lara Usherwood Photography 2021 - lara1307@hotmail.co.uk
Penwythnosau Profiad Cefn Gwlad Yn ystod y cwrs 2-ddydd yma byddwch yn cael cyflwyniad ymarferol i: Yr iaith Gymraeg a’i hanes (gyda’r tiwtor iaith, Llinos Griffin) Ffermio Cymreig cynaladwy a sgiliau gwlan (gyda’r ffermwraig, Olwen Ford) Peintio tirlun Cymru (gyda’r artist, Sian Elen)
Lleoliad: Fferm y Llan, Llanfrothen Prisiau:  Profiad un-i-un: £350 2 berson: £450 Teulu a ffrindiau (grwp o 3 – 6 person): £600 Dyddiadau:  Cysylltwch ar gyfer dyddiadau 2023 – cyrsiau undydd neu ddeuddydd ar gael
TOCYNNAU ANRHEG ar gael o Siop Dewi, Penrhyndeudraeth a Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog neu drwy e-bostio: bywbod@gmail.com  Prynwch docyn i ffrind a chefnogi busnesau lleol Profiadau lleol: Maeth Natur (taith natur neu gynnyrch) Heicio a Beicio Eryri / Hike and Bike Snowdonia (teithiau mynydd) Gwefus (sesiynau dysgu Cymraeg) Lauren Quaeck Pilates (sesiwn Pilates) Celf Sian Elen (sesiynau celf) Ffotograffiaeth Lara Usherwood (sesiwn efo ffotograffydd) Bwyd, cynnyrch a siopau lleol: Siop Dewi, Penrhyndeudraeth Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog Pantri Taldraeth, Penrhyndeudraeth Cakes by Cooki, Penrhyndeudraeth Cynnyrch celf yr artist Bev Dunne, Croesor Barbwr Penrhyn, Penrhyndeudraeth Y Griffin, Penrhyndeudraeth