Cysylltu efo Ni Ffôn: 07443 656271 Ebost: bywbod@gmail.com
   Hawlfraint Ffotograffiaeth © Lara Usherwood Photography 2021 - lara1307@hotmail.co.uk
Penwythnosau 2022 Profiad Cefn Gwlad Yn ystod y cwrs 2-ddydd yma byddwch yn cael cyflwyniad ymarferol i: Yr iaith Gymraeg a’I hanes (gyda’r tiwtor iaith, Llinos Griffin) Ffermio Cymreig cynaladwy a sgiliau gwlan (gyda’r ffermwraig, Olwen Ford) Peintio tirlun Cymru (gyda’r artist, Sian Elen)
Criw o bobl hunan-gyflogedig ydan ni efo busnesau bach annibynnol sydd wedi'n gwreiddio yn ein cymuned ac yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleon o fewn tafliad carreg i'n gilydd rhwng fynyddoedd y Moelwynion ac aber yr afon Dwyryd.
Lleoliad: Fferm y Llan, Llanfrothen Prisiau:  Profiad un-i-un: £350 2 berson: £450 Teulu a ffrindiau (grwp o 3 – 6 person): £600 Dyddiadau:  2 & 3 Gorffennaf 20 & 21 Awst 1 & 2 Hydref
  
Cysylltu efo Ni Ffôn: 07443 656271 Ebost: bywbod@gmail.com
Hawlfraint Ffotograffiaeth © Lara Usherwood Photography 2021 - lara1307@hotmail.co.uk
Penwythnosau 2022 Profiad Cefn Gwlad Yn ystod y cwrs 2-ddydd yma byddwch yn cael cyflwyniad ymarferol i: Yr iaith Gymraeg a’I hanes (gyda’r tiwtor iaith, Llinos Griffin) Ffermio Cymreig cynaladwy a sgiliau gwlan (gyda’r ffermwraig, Olwen Ford) Peintio tirlun Cymru (gyda’r artist, Sian Elen)
Criw o bobl hunan-gyflogedig ydan ni efo busnesau bach annibynnol sydd wedi'n gwreiddio yn ein cymuned ac yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleon o fewn tafliad carreg i'n gilydd rhwng fynyddoedd y Moelwynion ac aber yr afon Dwyryd.
Lleoliad: Fferm y Llan, Llanfrothen Prisiau:  Profiad un-i-un: £350 2 berson: £450 Teulu a ffrindiau (grwp o 3 – 6 person): £600 Dyddiadau:  2 & 3 Gorffennaf 20 & 21 Awst 1 & 2 Hydref