Cysylltu efo Ni Ffôn: 07443 656271 Ebost: bywbod@gmail.com
   Hawlfraint Ffotograffiaeth © Lara Usherwood Photography 2021 - lara1307@hotmail.co.uk
Penwythnosau Profiad Cefn Gwlad Yn ystod y cwrs 2-ddydd yma byddwch yn cael cyflwyniad ymarferol i: Yr iaith Gymraeg a’i hanes (gyda’r tiwtor iaith, Llinos Griffin) Ffermio Cymreig cynaladwy a sgiliau gwlan (gyda’r ffermwraig, Olwen Ford) Peintio tirlun Cymru (gyda’r artist, Sian Elen)
Lleoliad: Fferm y Llan, Llanfrothen Prisiau:  Profiad un-i-un: £350 2 berson: £450 Teulu a ffrindiau (grwp o 3 – 6 person): £600 Dyddiadau:  Cysylltwch ar gyfer dyddiadau 2023 – cyrsiau undydd neu ddeuddydd ar gael
TOCYNNAU ANRHEG ar gael o Siop Dewi, Penrhyndeudraeth a Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog neu drwy e-bostio: bywbod@gmail.com  Prynwch docyn i ffrind a chefnogi busnesau lleol Profiadau lleol: Maeth Natur (taith natur neu gynnyrch) Heicio a Beicio Eryri / Hike and Bike Snowdonia (teithiau mynydd) Gwefus (sesiynau dysgu Cymraeg) Lauren Quaeck Pilates (sesiwn Pilates) Celf Sian Elen (sesiynau celf) Ffotograffiaeth Lara Usherwood (sesiwn efo ffotograffydd) Brethyn Brothen (sesiynau crefftau gwlân) Bwyd, cynnyrch a siopau lleol: Siop Dewi, Penrhyndeudraeth Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog Pantri Taldraeth, Penrhyndeudraeth Cakes by Cooki, Penrhyndeudraeth Cynnyrch celf yr artist Bev Dunne, Croesor Barbwr Penrhyn, Penrhyndeudraeth Y Griffin, Penrhyndeudraeth
  
Cysylltu efo Ni Ffôn: 07443 656271 Ebost: bywbod@gmail.com
Hawlfraint Ffotograffiaeth © Lara Usherwood Photography 2021 - lara1307@hotmail.co.uk
Penwythnosau Profiad Cefn Gwlad Yn ystod y cwrs 2-ddydd yma byddwch yn cael cyflwyniad ymarferol i: Yr iaith Gymraeg a’i hanes (gyda’r tiwtor iaith, Llinos Griffin) Ffermio Cymreig cynaladwy a sgiliau gwlan (gyda’r ffermwraig, Olwen Ford) Peintio tirlun Cymru (gyda’r artist, Sian Elen)
Lleoliad: Fferm y Llan, Llanfrothen Prisiau:  Profiad un-i-un: £350 2 berson: £450 Teulu a ffrindiau (grwp o 3 – 6 person): £600 Dyddiadau:  Cysylltwch ar gyfer dyddiadau 2023 – cyrsiau undydd neu ddeuddydd ar gael
TOCYNNAU ANRHEG ar gael o Siop Dewi, Penrhyndeudraeth a Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog neu drwy e-bostio: bywbod@gmail.com  Prynwch docyn i ffrind a chefnogi busnesau lleol Profiadau lleol: Maeth Natur (taith natur neu gynnyrch) Heicio a Beicio Eryri / Hike and Bike Snowdonia (teithiau mynydd) Gwefus (sesiynau dysgu Cymraeg) Lauren Quaeck Pilates (sesiwn Pilates) Celf Sian Elen (sesiynau celf) Ffotograffiaeth Lara Usherwood (sesiwn efo ffotograffydd) Brethyn Brothen (sesiynau crefftau gwlân) Bwyd, cynnyrch a siopau lleol: Siop Dewi, Penrhyndeudraeth Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog Pantri Taldraeth, Penrhyndeudraeth Cakes by Cooki, Penrhyndeudraeth Cynnyrch celf yr artist Bev Dunne, Croesor Barbwr Penrhyn, Penrhyndeudraeth Y Griffin, Penrhyndeudraeth