Cysylltu efo Ni Ffôn: 07443 656271 Ebost: bywbod@gmail.com
   Hawlfraint Ffotograffiaeth © Lara Usherwood Photography 2021 - lara1307@hotmail.co.uk
Penwythnosau Profiad Cefn Gwlad Yn ystod y cwrs 2-ddydd yma byddwch yn cael cyflwyniad ymarferol i: Yr iaith Gymraeg a’i hanes (gyda’r tiwtor iaith, Llinos Griffin) Ffermio Cymreig cynaladwy a sgiliau gwlan (gyda’r ffermwraig, Olwen Ford) Peintio tirlun Cymru (gyda’r artist, Sian Elen)
Lleoliad: Fferm y Llan, Llanfrothen Prisiau:  Profiad un-i-un: £350 2 berson: £450 Teulu a ffrindiau (grwp o 3 – 6 person): £600 Dyddiadau:  Cysylltwch ar gyfer dyddiadau 2023 – cyrsiau undydd neu ddeuddydd ar gael
  
Cysylltu efo Ni Ffôn: 07443 656271 Ebost: bywbod@gmail.com
Hawlfraint Ffotograffiaeth © Lara Usherwood Photography 2021 - lara1307@hotmail.co.uk
Penwythnosau Profiad Cefn Gwlad Yn ystod y cwrs 2-ddydd yma byddwch yn cael cyflwyniad ymarferol i: Yr iaith Gymraeg a’i hanes (gyda’r tiwtor iaith, Llinos Griffin) Ffermio Cymreig cynaladwy a sgiliau gwlan (gyda’r ffermwraig, Olwen Ford) Peintio tirlun Cymru (gyda’r artist, Sian Elen)
Lleoliad: Fferm y Llan, Llanfrothen Prisiau:  Profiad un-i-un: £350 2 berson: £450 Teulu a ffrindiau (grwp o 3 – 6 person): £600 Dyddiadau:  Cysylltwch ar gyfer dyddiadau 2023 – cyrsiau undydd neu ddeuddydd ar gael