Jack, Finn & Steff - Siop y Garreg Siop bentref, becws bara surdoes traddodiadol a chaffi/bwyty ydi Y Garreg yn cael ei redeg gan dri brawd a thîm anhygoel o staff lleol. Ond mae'n fwy na hynny, mae'n ofod cyhoeddus, yn ganolbwynt cymunedol – yn lleoliad lle mae sgyrsiau, cyfarfodydd ac ennydau da yn digwydd na fyddai o bosib yn digwydd fel arall. Mae'r ennydau yma yn wneuthuriad ac yn gludo'r gymuned. Ein nod ni ydi i wneud pethau'r ffordd iawn, mewn ffordd ethig, fel arfer y ffordd anodd, ac mae'r gweddill yn dod yn naturiol. Bwyd da, gofod croesawgar, cynnes, cynhwysol, creadigrwydd a gweledigaeth i ni'n hunain yn y gymuned dan ni'n byw ynddi. Gwyliwch y gofod wrth i ni dyfu ein digwyddiadau celfyddydol a cherddoriaeth, yn rhoi'r gymuned yng nghalon be' dan ni'n wneud, a chyn hir o bosib, bwyty pitsa surdoes. Mirain - Llety Cymreig Taldraeth Mae gennyf ddiddordeb mawr ers yn ifanc mewn coginio, tecstiliau a henebion. Daeth y cyfle i brynu’r Hen Ficerdy ym Mhenrhyndeudraeth, gyda’r freuddwyd o ddarparu gwasanaeth safonol o lety Cymreig. Mae yna hanes a chymeriad i’r adeilad a adeiladwyd yn 1858 sy’n gysylltiedig â’r diwydiant llechi. Roedd y lleoliad yn ddelfrydol i fagu teulu, sydd hefyd gerllaw fy nghartref lle fy magwyd i. Roeddwn efo profiad blaenorol o adnewyddu tai a gosod llety hunan ddarpar a chynnig croeso cynnes i ymwelwyr. Mae’r ffaith fy mod yn cynnig gwir groeso Cymreig gan ddangos ein traddodiadau, diwylliant a’n hiaith i’r byd yn bwysig iawn i mi – o’r bwyd cartref a lleol i’r hen ddodrefn Cymreig sy’n dyddio’n ôl î’r 17fed Ganrif, peintiadau o ogledd Cymru, crochenwaith Cymreig, blancedi, dwfes a matresi gwlan Cymreig wedi’i gwneud yng Nghymru. Mae yna stori tu ol I bob eitem sy’n ychwanegu gwerth at yr awyrgylch a’r naws.
Mirain, Llety Cymreig Taldraeth Mae gennyf ddiddordeb mawr ers yn ifanc mewn coginio, tecstiliau a henebion. Daeth y cyfle i brynu’r Hen Ficerdy ym Mhenrhyndeudraeth, gyda’r freuddwyd o ddarparu gwasanaeth safonol o lety Cymreig. Mae yna hanes a chymeriad i’r adeilad a adeiladwyd yn 1858 sy’n gysylltiedig a’r diwydiant llechi. Roedd y lleoliad yn ddelfrydol i fagu teulu, sydd hefyd gerllaw fy nghartref lle fy magwyd i. Roeddwn efo profiad blaenorol o adnewyddu tai a gosod llety hunan ddarpar a chynnig croeso cynnes i ymwelwyr. Mae’r ffaith fy mod yn cynnig gwir groeso Cymreig gan ddangos ein traddodiadau, diwylliant a’n hiaith i’r byd yn bwysig iawn i mi – o’r bwyd cartref a lleol i’r hen ddodrefn Cymreig sy’n dyddio’n ol i’r 17fed Ganrif, peintiadau o ogledd Cymru, crochenwaith Cymreig, blancedi, dwfes a matresi gwlan Cymreig wedi’i gwneud yng Nghymru. Mae yna stori tu ol I bob eitem sy’n ychwanegu gwerth at yr awyrgylch a’r naws.
Bev - Oriel Caffi Croesor Dw i’n caru rhedeg Caffi Croesor. Dw i’n mwynhau cyfarfod pobl a chroesawu nhw i’r lle hyfryd yma, dw i’n lwcus i fyw ynddo. Fel artist dw i hefyd yn mwynhau siarad efo pobl am gelf yn enwedig y celf sy’n cael ei arddangos yma. Dw i’n arddangos fy ngwaith peintiadau a gwaith tecstililau yn yr oriel fyny grisiau yma yn y caffi. Mae tirlun Cwm Croesor yn dylanwadu fy ngwaith yn gyson. Ar hyn o bryd dw i’n dysgu Cymraeg ac mae’r rhoi cyfle i mi ddefynddio’r iaith pan dw i’n gallu.
Dewi - Siop Dewi Dw i'n rhedeg y siop ers 1979, er bod y siop wedi bod yma ddeugain mlynedd cyn hynny. Mae'r siop yn ganolbwynt i Benrhyndeudraeth ac wedi bod erioed a dan ni'n gwasanaethu'r holl gymuned - o Benrhyndeudraeth, i Lanfrothen, i Faentwrog a Thalsarnau. Yn ogystal â gwerthu papurau newydd, llyfrau am yr ardal leol yn y Gymraeg a'r Saesneg, ffrwythau a llysiau, rydym hefyd yn ceisio ein gorau glas i ddarparu nwyddau eco-gyfeillgar ac hybu ail-gylchu. Dan ni'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth cyson y gymuned leol.
Sam, Richard, Aron – Môr a Mynydd a Ffermio Pearson Ein bwriad gyda Môr a Mynydd, ein siop chips a busnes teuluol ym Mhenrhyndeudraeth ydi cynnig cig Cymreig o safon uchel i'n cymuned leol. Caiff y cig eidion ar gyfer ein byrgyrs a'n stecs ei fagu ganddom ar odrau'r Cnicht a'r Moelwynion yng Nghroesor o wartheg o fridiau cynhenid ac mae hi wastad yn flaenoriaeth i ni gefnogi ffermwyr lleol, fel cig oen Glastraeth sydd ond tafliad carreg o stryd fawr Penrhyn ar lannau'r Ddwyryd a mwy, i gyflenwi'r siop. Dan ni wastad yn ceisio rhoi prydau newydd ar y fwydlen boed yn gig neu bysgod ac mae cynnig amrywiaeth cyson yn rhywbeth mae'r gymuned leol yn ei werthfawrogi. Mae gwerthu cig yn uniongyrchol i'r cwsmer yn bwysig i ni hefyd. Mae ein cwmni Ffermio Pearson Farming yn arloesi yn y maes ol-rhain bwyd gan ddefnyddio sustem QR newydd sbon i labelu ein cig. Mae'n hollbwysig i ni fod y cwsmer yn ymwybodol o hanes y cig ar eu plat. Mae'r gymuned leol wrth wraidd popeth dan ni'n ei wneud a dan ni'n falch fod dau ohonom (Richard ac Aron) hefyd yn berchen ar fusnes arall sef Gwasanaeth Coed R Pearson sy'n arbenigo mewn trin coed a choedwigaeth. Hyn hefyd yn creu cyfleon gwaith yn yr ardal wrth gwrs.
Bwyd, Cynnyrch a Llety… Aled & Nicola, Coed y Ddraig Rydym yn dîm gŵr a gwraig sy'n angerddol am wneud nwyddau cartref hardd o bren o ffynonellau lleol. Mae ein heitemau yn cynnwys anrhegion, eitemau i'r cegin a dodrefn. Mae Aled yn saer coed profiadol o 18 mlynedd ac yn hunangyflogedig ac fe raddiodd Nicola gyda gradd Cyfathrebu a'r Cyfryngau ac ers hynny mae wedi cwblhau cymhwyster marchnata proffesiynol. Yn ffodus, mae angen y ddwy set sgiliau redeg Coed y Ddraig ac ni allem ei wneud heb ein gilydd. Mae ein holl eitemau yn unigryw oherwydd graen, lliw a siâp y pren. Rydym yn defnyddio derw yn bennaf ond rydym hefyd wedi gweithio gydag Onnen, Ffawydd, Pinwydd a Sycamorwydden. Os gallwn ddod o hyd iddo yn lleol yng Nghymru yna byddwn yn ei ddefnyddio.
Jack, Finn & Steff - Siop y Garreg Siop bentref, becws bara surdoes traddodiadol a chaffi/bwyty ydi Y Garreg yn cael ei redeg gan dri brawd a thîm anhygoel o staff lleol. Ond mae'n fwy na hynny, mae'n ofod cyhoeddus, yn ganolbwynt cymunedol – yn lleoliad lle mae sgyrsiau, cyfarfodydd ac ennydau da yn digwydd na fyddai o bosib yn digwydd fel arall. Mae'r ennydau yma yn wneuthuriad ac yn gludo'r gymuned. Ein nod ni ydi i wneud pethau'r ffordd iawn, mewn ffordd ethig, fel arfer y ffordd anodd, ac mae'r gweddill yn dod yn naturiol. Bwyd da, gofod croesawgar, cynnes, cynhwysol, creadigrwydd a gweledigaeth i ni'n hunain yn y gymuned dan ni'n byw ynddi. Gwyliwch y gofod wrth i ni dyfu ein digwyddiadau celfyddydol a cherddoriaeth, yn rhoi'r gymuned yng nghalon be' dan ni'n wneud, a chyn hir o bosib, bwyty pitsa surdoes. Mirain - Llety Cymreig Taldraeth Mae gennyf ddiddordeb mawr ers yn ifanc mewn coginio, tecstiliau a henebion. Daeth y cyfle i brynu’r Hen Ficerdy ym Mhenrhyndeudraeth, gyda’r freuddwyd o ddarparu gwasanaeth safonol o lety Cymreig. Mae yna hanes a chymeriad i’r adeilad a adeiladwyd yn 1858 sy’n gysylltiedig â’r diwydiant llechi. Roedd y lleoliad yn ddelfrydol i fagu teulu, sydd hefyd gerllaw fy nghartref lle fy magwyd i. Roeddwn efo profiad blaenorol o adnewyddu tai a gosod llety hunan ddarpar a chynnig croeso cynnes i ymwelwyr. Mae’r ffaith fy mod yn cynnig gwir groeso Cymreig gan ddangos ein traddodiadau, diwylliant a’n hiaith i’r byd yn bwysig iawn i mi – o’r bwyd cartref a lleol i’r hen ddodrefn Cymreig sy’n dyddio’n ôl î’r 17fed Ganrif, peintiadau o ogledd Cymru, crochenwaith Cymreig, blancedi, dwfes a matresi gwlan Cymreig wedi’i gwneud yng Nghymru. Mae yna stori tu ol I bob eitem sy’n ychwanegu gwerth at yr awyrgylch a’r naws.
Bev - Oriel Caffi Croesor Dw i’n caru rhedeg Caffi Croesor. Dw i’n mwynhau cyfarfod pobl a chroesawu nhw i’r lle hyfryd yma, dw i’n lwcus i fyw ynddo. Fel artist dw i hefyd yn mwynhau siarad efo pobl am gelf yn enwedig y celf sy’n cael ei arddangos yma. Dw i’n arddangos fy ngwaith peintiadau a gwaith tecstililau yn yr oriel fyny grisiau yma yn y caffi. Mae tirlun Cwm Croesor yn dylanwadu fy ngwaith yn gyson. Ar hyn o bryd dw i’n dysgu Cymraeg ac mae’r rhoi cyfle i mi ddefynddio’r iaith pan dw i’n gallu.
Dewi - Siop Dewi Dw i'n rhedeg y siop ers 1979, er bod y siop wedi bod yma ddeugain mlynedd cyn hynny. Mae'r siop yn ganolbwynt i Benrhyndeudraeth ac wedi bod erioed a dan ni'n gwasanaethu'r holl gymuned - o Benrhyndeudraeth, i Lanfrothen, i Faentwrog a Thalsarnau. Yn ogystal â gwerthu papurau newydd, llyfrau am yr ardal leol yn y Gymraeg a'r Saesneg, ffrwythau a llysiau, rydym hefyd yn ceisio ein gorau glas i ddarparu nwyddau eco-gyfeillgar ac hybu ail-gylchu. Dan ni'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth cyson y gymuned leol.
Sam, Richard, Aron – Môr a Mynydd a Ffermio Pearson Ein bwriad gyda Môr a Mynydd, ein siop chips a busnes teuluol ym Mhenrhyndeudraeth ydi cynnig cig Cymreig o safon uchel i'n cymuned leol. Caiff y cig eidion ar gyfer ein byrgyrs a'n stecs ei fagu ganddom ar odrau'r Cnicht a'r Moelwynion yng Nghroesor o wartheg o fridiau cynhenid ac mae hi wastad yn flaenoriaeth i ni gefnogi ffermwyr lleol, fel cig oen Glastraeth sydd ond tafliad carreg o stryd fawr Penrhyn ar lannau'r Ddwyryd a mwy, i gyflenwi'r siop. Dan ni wastad yn ceisio rhoi prydau newydd ar y fwydlen boed yn gig neu bysgod ac mae cynnig amrywiaeth cyson yn rhywbeth mae'r gymuned leol yn ei werthfawrogi. Mae gwerthu cig yn uniongyrchol i'r cwsmer yn bwysig i ni hefyd. Mae ein cwmni Ffermio Pearson Farming yn arloesi yn y maes ol-rhain bwyd gan ddefnyddio sustem QR newydd sbon i labelu ein cig. Mae'n hollbwysig i ni fod y cwsmer yn ymwybodol o hanes y cig ar eu plat. Mae'r gymuned leol wrth wraidd popeth dan ni'n ei wneud a dan ni'n falch fod dau ohonom (Richard ac Aron) hefyd yn berchen ar fusnes arall sef Gwasanaeth Coed R Pearson sy'n arbenigo mewn trin coed a choedwigaeth. Hyn hefyd yn creu cyfleon gwaith yn yr ardal wrth gwrs.
Bwyd, Cynnyrch a Llety… Aled & Nicola, Coed y Ddraig Rydym yn dîm gŵr a gwraig sy'n angerddol am wneud nwyddau cartref hardd o bren o ffynonellau lleol. Mae ein heitemau yn cynnwys anrhegion, eitemau i'r cegin a dodrefn. Mae Aled yn saer coed profiadol o 18 mlynedd ac yn hunangyflogedig ac fe raddiodd Nicola gyda gradd Cyfathrebu a'r Cyfryngau ac ers hynny mae wedi cwblhau cymhwyster marchnata proffesiynol. Yn ffodus, mae angen y ddwy set sgiliau redeg Coed y Ddraig ac ni allem ei wneud heb ein gilydd. Mae ein holl eitemau yn unigryw oherwydd graen, lliw a siâp y pren. Rydym yn defnyddio derw yn bennaf ond rydym hefyd wedi gweithio gydag Onnen, Ffawydd, Pinwydd a Sycamorwydden. Os gallwn ddod o hyd iddo yn lleol yng Nghymru yna byddwn yn ei ddefnyddio.